Cursus omgaan met agressie (2-daagse training)

De cursus Omgaan met agressie is bedoeld voor mensen die door de aard van hun werk in aanraking komen met verbale dan wel fysieke agressie.

Dit kunnen mensen zijn die werkzaam zijn in de zorgsector, bij politie, justitiële instellingen, sociale diensten of andere gemeentelijke instellingen, maar ook personen die toezichthoudende taken hebben (baliemedewerkers, scheidsrechters, stewards etc.).

Doelen van de cursus - training:

 • Inzicht verwerven in eigen gedrag ten aanzien van conflictsituaties en/of agressieve situaties.
 • Opbouwen van zelfvertrouwen en scheppen van een kader.
 • Beheersen van technieken ter voorkoming van agressief gedrag.
 • Oplossing van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag.
 • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en het hanteren van conflicten.
 • Effectief omgaan met stress en collega-begeleiding bij agressie en geweld.

Opbouw:
Thema 1 : begripsbepaling en ervaringskader
Thema 2 : inleiding conflicttheorie

Thema 3 : agressie en agressieve situaties

 • hoe uiten mensen hun agressie(vormen)?
 • oorzaken en functies van agressie in het algemeen
 • agressie binnen het specifieke werkveld
 • oorzaken/verklaringsmodellen
 • behandeling/begeleiding/hantering van agressie
 • (zelf)beschermende- en vrijheidsbeperkende maatregelen

Thema 4 : omgaan met agressie

 • mechanismen die agressie remmen bij jezelf en bij anderen
 • stress en stresshantering

Thema 5 : sociale (geweldloze) weerbaarheid

 • toepassingen in de werksituatie
 • technieken en voorwaarden

Wij maken graag geheel vrijblijvend een offerte voor u.