Gedragscode

Deze gedragscode is geldig voor iedereen die werkzaam is binnen BVE-Dienstverlening ook stagiaires 

 

“In mijn hoedanigheid als medewerker van BVE-Dienstverlening, beloof ik:

 

Om levens en eigendommen te beschermen: misdaad tegen het bedrijf van mijn werkgever/cliënt of tegen andere organisaties en instellingen waaraan ik ben verbonden te voorkomen en/of te verminderen.

 

Om mijn taken met eerlijkheid en integriteit uit te voeren en de hoogste morele principes te handhaven.

 

Om mijn taken getrouw, ijverig en betrouwbaar uit te voeren, en om de wetten, het beleid en de procedures te handhaven die de rechten van anderen beschermen.

 

Om mijn taken naar waarheid, accuraat en verstandig uit te voeren, zonder tussenkomst van persoonlijke gevoelens, vooroordelen, vijandigheden of vriendschappen die mijn oordeel beïnvloeden.

 

Om overtredingen van de wet, regels of voorschriften onmiddellijk aan mijn leidinggevenden te melden.

 

Het respecteren en beschermen van informatie die door mijn werkgever of cliënt als vertrouwelijk en geprivilegieerd wordt beschouwd, behalve wanneer hun belangen in strijd zijn met de hoogste wetgeving of deze Ethische Code.

 

Samenwerken met alle erkende en verantwoordelijke wetshandhavingsinstanties binnen hun rechtsgebied.

 

Geen enkele vergoeding, commissie, fooi of ander voordeel te accepteren zonder medeweten en toestemming van mijn werkgever.

 

Om mij ten allen tijde professioneel te gedragen en mijn taken uit te voeren op een manier die de eer van mijzelf, mijn werkgever en het beveiligingsberoep weerspiegelt.

 

Om mijn prestaties voortdurend te verbeteren en te reflecteren. 

 

bij overtreding kan BVE-Dienstverlening sancties opleggen, loon inhouden of de samenwerking per onmiddellijk beëindigen.