Missie & Visie

 

 

Onze missie
Wij ondersteunen opdrachtgevers met een kwalitatief en volledig pakket aan diensten op het gebied van veiligheid. Veiligheid is niet zomaar een product, Het is beleven en je veilig voelen. Met de juiste kennis aan boord kunnen bezoekers maar ook medewerkers en vrijwilligers veilig aanwezig zijn. 

Onze visie
De schaalvergroting onder bedrijven resulteert in standaard concepten. Deze concepten bieden niet voor alle opdrachtgevers de gewenste oplossing. Daarom maken wij bewust de keuze om klein te blijven en maatwerk te leveren.

In de komende jaren ligt de nadruk op flexibiliteit, zowel in uren als in diversiteit van taken die we kunnen uitvoeren. Dit resulteert in kansen voor medewerkers die bereid zijn een bredere takenpakket serieus in te gaan vullen. 

Ervaring
De opdrachten die we doen, voeren we al jaren naar grote tevredenheid van onze klanten uit . Ons management heeft daarnaast zowel bij ons, als bij andere spelers in de markt, veel kennis, ervaring en netwerk opgebouwd. Deze brede ontwikkeling helpt bij het inzetten van de optimale oplossing voor uw behoefte. Wij zijn de partner die ook durft te zeggen dat uw opdracht niet bij ons past en u beter een andere organisatie kunt benaderen waar we u dan ook graag naar verwijzen.


Eer in ons werk
We zien onszelf als vakmensen en leggen eer in ons werk. We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening en altijd veeleisend over het uitvoeringsniveau dat onze medewerkers leveren. Het echte onderscheidend vermogen zit in de creativiteit en kwaliteit van de uitvoering ervan.

 

Met vriendelijke groeten.

Klaas Timmenga

BVE-Dienstverlening