Missie & Visie

 

 

Onze missie
Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met een integraal van kwalitatief hoogwaardige en volledig pakket aan diensten op het gebied van veiligheid. Wij zijn de partij die de opdrachtgever  altijd net iets meer levert dan contractueel overeengekomen is. Tevens  zijn we uniek omdat we een vereniging zijn die het bevorderen van veiligheid en het opleiden van onze leden als doel heeft. 

Onze visie
Opdrachtgevers verwachten meer kwaliteit en betrokkenheid. Wij kunnen net op dat punt het beetje extra bieden omdat het voor ons passie is om de klus zo goed mogelijk te bezetten. De schaalvergroting onder dienstverlenende bedrijven resulteert in standaard concepten. Deze concepten bieden niet voor alle opdrachtgevers de gewenste oplossing. Daarom maken wij bewust de keuze om klein te blijven en enkel maatwerk te leveren.

In de komende jaren ligt de nadruk op flexibiliteit, zowel in uren als in diversiteit van taken die we kunnen uitvoeren. Dit resulteert in kansen voor medewerkers die bereid zijn een bredere takenpakket serieus in te vullen.

Ons onderscheidend vermogen

Als relatief kleine speler onderscheiden we onszelf ten opzichte van andere kleine, maar ook van grote partijen door:

Buiten de traditionele kaders van dienstverlening te treden
Wij denken niet in hokjes en willen onze medewerkers zo breed mogelijk inzetten binnen de functie die zij bekleden op uw locatie. een brede service bieden die past bij de actuele behoefte van uw organisatie.

 
Ervaring
De opdrachten die we doen, voeren we al jaren naar grote tevredenheid van onze klanten uit . Ons management heeft daarnaast zowel bij ons, als bij andere spelers in de markt, veel kennis, ervaring en netwerk opgebouwd. Deze brede ontwikkeling helpt bij het inzetten van de optimale oplossing voor uw behoefte. Wij zijn de partner die ook durft te zeggen dat uw opdracht niet bij ons past en u beter een andere organisatie kunt benaderen waar we u dan ook graag naar verwijzen.
 
Eer in ons werk
We zien onszelf als vakmensen en leggen eer in ons werk. Kwaliteit staat bij ons bovenaan. We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening en altijd veeleisend over het uitvoeringsniveau dat onze medewerkers leveren. Het echte onderscheidend vermogen zit in de creativiteit en kwaliteit van de uitvoering ervan.

 

Met vriendelijke groeten.

Klaas Timmenga

Manager BVE-Dienstverlening